• Hoàng Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0971477980
  • Email:
   hmcuong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   091.2996.521
  • Email:
   lanntp-pt@hanoiedu.vn
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0966.251.898
  • Email:
   haint-pt@hanoiedu.vn