Biểu diễn văn nghệ kỉ niệm 60 năm thành lập trường THCS Tam Hiệp