Điểm mới trong phong trào thi đua hai tốt của ngành GD&ĐT Phúc Thọ 15-11-2019