Phát huy truyền thống hiếu học, học sinh Phúc Thọ, tự tin, vươn lên trong học tập