Phóng sự tại Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiểu biểu huyện Phúc Thọ 21.5.2019

Phóng sự tại Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiểu biểu huyện Phúc Thọ 21.5.2019