Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 01/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Mục đích chủ yếu của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) nhằm bồi dưỡng ...
Quyết định về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của BCĐ TDCCVC

Quyết định về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 của BCĐ TDCCVC

Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTCCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS ...