A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2014-2015

 

 

Năm học 2014-2015 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết s29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo và các cuộc vận động, các phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Để các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị công chức viên chức năm học 2014-2015, phòng GD-ĐT hướng dẫn một số nội dung chính như sau:

1. Hội nghị công chức viên chức bàn thảo, quyết nghị những nội dung, kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ và những giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học của đơn vị. Để giúp cán bộ, CNVC có cơ sở thảo luận tại hội nghị, hiệu trưởng tiến hành tổng hợp, hệ thống tất cả các văn bản, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, quy chế của ngành và chỉ thị nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Bộ GD-ĐT, hướng dẫn của Sở GD-ĐT và của Phòng GD-ĐT, tổ chức quán triệt trong đội ngũ, nhằm làm cho đội ngũ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ năm học 2014-2015, từ đó có cơ sở tham gia thảo luận đề ra những giải pháp phù hợp với đơn vị và địa phương.

      Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch Hội đồng trường cùng phối hợp để thống nhất dự thảo phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm học. Các thành viên trong nhà trường có trách nhiệm tham gia thảo luận góp ý để bổ sung chỉnh sửa dự thảo trước khi tổ chức hội nghị.

 

 2. Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức đoàn thể, tổ khối chuyên môn trong nhà trường.

 

       3.  Những đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân hết nhiệm kỳ, phải tiến hành tổ chức bầu Ban thanh tra theo nhiệm kỳ đúng quy trình, quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ và Công văn 469/HD-CĐN ngày 22/10/2009 của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

 

     4. Thời gian tiến hành Hội nghị công chức viên chức năm học 2014-2015 từ ngày 21/9/2014 đến hết ngày 15/10/2014 (trang trí Hội trường trang trọng và nghiêm túc).

          5 Tổ chức đăng ký thi đua và đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm tại  hội nghị CCVC. Do đó, đơn vị và cá nhân cần xác định chỉ tiêu phương hướng phấn đấu ngay từ đầu năm học ( những đơn vị, cá nhân không đăng ký danh hiệu thi đua và tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm ngay từ đầu năm học và gửi về phòng GD&ĐT đúng thời hạn sẽ không được xét thi đua và chấm đề tài SKKN vào cuối năm học).

          6. Hồ sơ Hội nghị nộp về Công đoàn ngành GD gồm:

    + Kế hoạch năm học 2014-2015

    + Biên bản Hội nghị.

    + Biên bản bầu Ban thanh tra nhân dân(nếu có)

    + Danh sách Ban Thanh tra nhân dân

    + Nghị quyết Hội nghị

    + Danh sách đăng ký thi đua đơn vị cá nhân

    + Danh sách đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm

 

          7. Các trường tổ chức Hội nghị viết giấy mời Phòng GD&ĐT về dự.

          Phòng GD-ĐT gửi kèm chương trình Hội nghị CCVC  năm học 2014- 2015. Mẫu danh sách đăng ký thi đua năm học 2014-2015 của đơn vị và cá nhân.
        Trên đây là một số nội dung chủ yếu về tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2014-2015, Phòng GD-ĐT hướng dẫn để các đơn vị tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, Hiệu trưởng báo cáo về Phòng GD-ĐT để được hướng dẫn thêm./.

 Download tại đây:

tai file tai day/CV_HN_CNVC.pdf

 


Nguồn: phuctho.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết