PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ- NGUYỄN THỊ THÚY THCS TRACH MỸ LỘC